Navigácia

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí

Stredná odborná škola dopravy a služieb, Jesenského 1, Nové Zámky

 

Riaditeľstvo Strednej odbornej školy dopravy a služieb, Jesenského 1, Nové Zámky

ďakuje žiakom, výchovným poradcom a rodičom za návštevu našej školy v rámci

Dňa otvorených dverí, ktorý sa uskutočnil 14. 11. 2017.

 

V dňoch:

19. 12. 2017

23. 01. 2018

20. 02. 2018

v čase od 8:00 – 13:00 hod.

Vás pozývame na prezentácie študijných a učebných odborov na našich strediskách - cvičných dielňach, kde Vám majstri odborného výcviku poskytnú aktuálne informácie

k jednotlivým študijným a učebným odborom a  žiaci predvedú praktické zručnosti.

 

Reštaurácia Koliba Dolina, Športová ul. 3,

učebné odbory: kuchár, čašník, servírka, cukrár

Kadernícky a Kozmetický salón, ul. L. Kassáka 2,

 učebný odbor: kaderník

 študijný odbor: kozmetik

 

Autoopravárenská dielňa, Dvorská cesta 10,

učebný odbor: autoopravár

študijný odbor: autotronik

 

Učebne praktického vyučovania na SOŠ dopravy a služieb, Jesenského 1, Nové Zámky

Grafické štúdio

študijný odbor: grafik digitálnych médií

Cvičná firma

študijný odbor: prevádzka a ekonomika dopravy

Pokiaľ by Vám nevyhovovali termíny, je možné sa dohodnúť aj telefonicky.

 

Ing. Zoltán Varga, riaditeľ školy                                                       Nové Zámky, 27. 11. 2017

                               

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola dopravy a služieb, Jesenského 1, Nové Zámky
    Jesenského č. 1, 940 62 Nové Zámky
  • +421 35 6428642
    +421 35 6428625

Fotogaléria